Deze presentatie en brochure worden ons ter beschikking gesteld door de heer Herman Cools, auteur. Op zondag 5 mei 2019 gaf hij een uiteenzetting over erfrecht aan onze vereniging. Deze documenten vormen een naslagwerk bij deze spreekbeurt.