Naarmate ze de leeftijd van de puberteit bereiken hebben heel wat jongeren met het syndroom van Turner last van gevoelens van minderwaardigheid. Vaak hebben ze een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen, worden ze toenemend teruggetrokken en hebben ze de neiging de confrontatie met leeftijdgenoten uit de weg te gaan. Wel leren ze met de tijd beter om te gaan met de opmerkingen van anderen. Ze blijven zich in het gezin terugtrekken en hebben vaak een sterke band met hun moeder. Bij adolescenten ziet men de neiging tot het minimaliseren van hun problemen als manier om ermee om te gaan ook om hun ouders en vooral hun moeder te sparen. De meeste maken ook geen periode van revolte, verzet mee zoals bij de meeste pubers het geval is. Hierdoor hebben anderen vaak niet of onvoldoende zicht op de moeilijkheden waarmee jongeren te kampen hebben.

Vorige: lagere school

Volgende: volwassenen